Hercegovačko-neretvanska županija/kanton
Do kada će ZZO HNŽ/K skrivati od javnosti ugovore sa zdravstvenim ustanovama?
Play
GLAS NARODA MOSTAR
Što mislite o uvođenju modela - s knjižicom kod privatnika?
-------------------------------------------------------------

Jedna od ključnih zadaća zavoda zdravstvenog osiguranja je ugovaranje usluga zdravstvene zaštite u ime osiguranika.
Zdravstvena zaštita pruža se osiguranim osobama u zdravstvenim ustanovama i kod privatnih zdravstvenih radnika s kojima je županijski zavod osiguranja zaključio ugovor.
Ugovorne ustanove trebale bi se birati na temelju vrste, obim i kvalitete usluga koje pružaju pacijentima.Novac kojim upravlja ZZO je novac građana i oni moraju imati pravo birati gdje se žele liječiti!

Play
Ne mogu se ugovori skrivati, a markice naplaćivati!
...
Play
previous arrow
next arrow
Slider

Vijesti

Glas naroda