Image is not available
Image is not available
Image is not available

detaljnije

IMA DUŽNOST FORMIRATI
ZDRAVSTVENO VIJEĆE LOKALNE
SAMOUPRAVE/KANTONA/FEDERACIJE

NAČELNIK/GRADONAČELNIK/MINISTAR

JEDINI MEHANIZAM CIVILNE
KONTROLE ZDRAVSTVENOG
SEKTORA

ZDRAVSTVENO VIJEĆE

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
GLAS NARODA SARAJEVO
Trebaju li javnosti biti dostupna imena liječnika na koje pacijenti upućuju prigovore?
Svaka zdravstvena ustanova dužna je voditi evidenciju o prigovorima pacijenata i svakih 6 mjeseci izvješća o zaprimljenim prigovorima dostavljati zdravstvenim vijećima, koja imaju obvezu informirati javnost o povredama prava pacijenata. Zdravstveno vijeće u Kantonu Sarajevo formirano je početkom godine, i sve zdravstvene ustanove sada su dobile adresu na koju trebaju slati svoja izvješća o prigovorima.

Mreža Naše društvo dobila je mišljenje Agencije za zaštitu osobnih podataka da podaci o imenu i prezimenu ljekara na kojeg se prigovor odnosi, kratki opis na što se odnosi prigovor, podatak je li ravnatelj prigovor uvažio i izrečene sankcije mogu biti sadržane u izvještaju. I dok čekamo prva izvješća o radu Zdravstvenog vijeća KS i konkretne podatke o prigovorima, pitali smo građane Sarajeva trebaju li ti podaci biti dostupni javnosti….
Play
Arrow
Arrow
Slider

Vijesti

Glas naroda