Image is not available
Image is not available
Image is not available

detaljnije

IMA DUŽNOST FORMIRATI
ZDRAVSTVENO VIJEĆE LOKALNE
SAMOUPRAVE/KANTONA/FEDERACIJE

NAČELNIK/GRADONAČELNIK/MINISTAR

JEDINI MEHANIZAM CIVILNE
KONTROLE ZDRAVSTVENOG
SEKTORA

ZDRAVSTVENO VIJEĆE

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
GLAS NARODA MOSTAR
Trebaju li javnosti biti dostupna imena liječnika na koje pacijenti upućuju prigovore?
Zdravstveno vijeće HNŽ-a formirano je početkom 2015. godine, a jedna od ključnih zadaća vijeća je analizirati izvješća o prigovorima koje dostavljaju zdravstvene ustanove i informirati javnost o povredama prava pacijenata na temelju tih izvješća. Nažalost, o povredama prava i prigovorima pacijenata u HNŽ-u mi i dalje ne znamo ništa. Znamo samo da je Agencija za zaštitu osobnih podataka BiH, na naš zahtjev dala sljedeću preporuku: „…mišljenja smo da podaci o imenu i prezimenu ljekara na kojeg se prigovor odnosi, kratki opis na što se odnosi prigovor, podatak je li ravnatelj prigovor uvažio i izrečene sankcije mogu biti sadržane u izvještaju“.
I dok čekamo da Zdravstveno vijeće HNŽ-a napokon ozbiljno pristupi svojim obvezama , pitali smo građane Mostara što misle –Trebaju li podaci o prigovorima pacijenata, tko i na koji način krši prava pacijenata, biti dostupni javnosti, a što smo saznali pogledajte u anketi
Play
Arrow
Arrow
Slider

Vijesti

Glas naroda