Hercegovačko-neretvanska županija/kanton
Koliko će nas koštati lažna transparentnost ZZO HNŽ/K-a?!
Play
GLAS NARODA MOSTAR
Kako ste zadovoljni uslugama zdravstvene zaštite?
-------------------------------------------------------------

Jedna od ključnih zadaća zavoda zdravstvenog osiguranja je ugovaranje usluga zdravstvene zaštite u ime osiguranika.
Zdravstvena zaštita pruža se osiguranim osobama u zdravstvenim ustanovama i kod privatnih zdravstvenih radnika s kojima je županijski zavod osiguranja zaključio ugovor.

Play
Pitanje za ministra Opsenicu i premijera Hercega
...
Play
previous arrow
next arrow
Slider

Vijesti

Glas naroda