Category: VIJESTI

Održana konstitutivna sjednica Zdravstvenog savjeta Općine Vareš

31.01.2018. godine u sali Općine Vareš održana je konstitutivna sjednica Zdravstvenog savjeta osnovanog 15.12.2017. godine uz imenovanje članova Savjeta, u cilju djelovanja na području općine Vareš, sjednica na kojoj su prezentirane aktivnosti kojima će...

Ministarstvo zdravstva HNŽ-a ignorira prava pacijenata!

Zdravstveno vijeće Ministarstva zdravstva rada i socijalne skrbi HNŽ-a formirano je početkom 2015. godine, ali efekti njihovog rada do sada nisu vidljivi. Jedna od ključnih zadaća zdravstvenih vijeća je informirati javnost o povredama prava...

Priopćenje za medije Zdravstvenoga vijeća grada Širokoga Brijega

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA GRAD ŠIROKI BRIJEG –ZDRAVSTVENO VIJEĆE- SVIM MEDIJIMA PREDMET: Priopćenje Zdravstvenoga vijeća grada Širokoga Brijega Na svojoj 3. sjednici, koja se održala 23. studenoga, Zdravstveno vijeće...