Tagged: hnk

Konstituirano Zdravstveno vijeće Ministarstva zdravstva HNŽ/K

U prostorijama Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ danas je  održana konstituirajuća sjednica Zdravstvenog vijeća. U Zdravstveno vijeće Ministarstva imenovani su predstavnici pacijenata, udruge mladih, Liječničke komore, Zavoda zdravstvenog osiguranja, Zavoda za javno zdravstvo,...

Ministarstvo zdravstva HNŽ-a ignorira prava pacijenata!

Zdravstveno vijeće Ministarstva zdravstva rada i socijalne skrbi HNŽ-a formirano je početkom 2015. godine, ali efekti njihovog rada do sada nisu vidljivi. Jedna od ključnih zadaća zdravstvenih vijeća je informirati javnost o povredama prava...

Provjerite poštuje li vaš načelnik/ministar Zakon o pravima, obvezama i odgovornostima pacijenata (HNŽ)

Zdravstvena vijeća predstavljaju jedini  mehanizam civilne kontrole nad sektorom zdravstva, a odgovorni za njihovu uspostavu su izravno općinski načelnici, odnosno, ministri zdravstva. Osnivanje istih je propisano Zakonom o pravima, obvezama i odgovornostima pacijenata FBiH...