Tagged: zdravstvo

Ministarstvo zdravstva HNŽ-a ignorira prava pacijenata!

Zdravstveno vijeće Ministarstva zdravstva rada i socijalne skrbi HNŽ-a formirano je početkom 2015. godine, ali efekti njihovog rada do sada nisu vidljivi. Jedna od ključnih zadaća zdravstvenih vijeća je informirati javnost o povredama prava...

Novca nema, ili ima?

Koliko koštamo, a koliko plaćamo, to informaciju jednostavno nemamo. Ono što čujemo je da novca nema, i to je najčešći odgovor kada od države tražimo rješavanje nekog problema. Taj odgovor u većini slučajeva nije...