Netransparentno zdravstvo u HNŽ – Traži se ukidanje markica i kontrola trošenja novca

Mreža “Naše društvo” uputit će inicijativu da se u Hercegovačko-neretvanskoj županiji (HNŽ) ukine plaćanje participacije kao načina financiranja obveznog zdravstvenog osiguranja, sve dok se ne uvede red u način distribucije i kontrolu trošenja javnih sredstava u sektoru zdravstva. Kako je rečeno na današnjoj konferenciji za medije u Mostaru, zahtjev će biti upućen svim relevantnim institucijama koje mogu nešto učiniti po tom pitanju: Vladi HNŽ-a, Skupštini HNŽ-a, Zdravstvenom vijeću.

Predstavnici nevladine organizacije Mreža “Naše društvo” ustvrdili su kako je na temelju Izvješća o financijskoj reviziji Zavoda zdravstvenog osiguranja (ZZO) HNŽ-a za 2016., Izvješća o financijskoj reviziji Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNŽ-a za 2017. godinu i Izvješća o financijskoj reviziji Sveučilišne kliničke bolnice Mostara za 2016. godinu te statističkih podataka koje je ministar zdravstva HNŽ-a iznio na konferenciji za medije 16. ožujka ove godine, evidentno da se u HNŽ-u sredstva namijenjena za funkcioniranje sustava zdravstva troše nezakonito, nenamjenski, netransparentno i da je u potpunosti izostao bilo kakav vid kontrole nad potrošnjom javnih sredstava u toj oblasti.

”Samo na temelju izvješća o financijskoj reviziji ZZO HNŽ-a za 2016. godinu, razvidno je da Zavod nije osigurao kontrolu namjensko utrošenih sredstva od participacije doznačenih zdravstvenim ustanovama niti je poduzimao bilo kakve aktivnosti po tom pitanju”, izjavio je Husein Oručević iz spomenute nevladine organizacije. Po njegovim riječima, ZZO HNŽ-a tijekom 2016. godine dijelio je i posebne transfere zdravstvenim ustanovama, čiju potrošnju, također, nitko nije kontrolirao.

”Zdravstvene usluge ugovaraju se isključivo s javnim zdravstvenim ustanovama, plaćaju se u paušalima bez obzira na vrstu, obim i kvalitetu usluga, što bi trebali biti ključni parametri kod ugovaranja. Ti ugovori nisu dostupni javnosti, a izvješća o nenamjenskom utrošku javnih sredstava ne postoje”, dodao je. Nitko ne kontrolira kako se sredstva za zdravstvo troše, kazao je Oručević, niti javnost ima uvid u politiku upošljavanja, kao niti u financijsko poslovanje javnih zdravstvenih ustanova. Po njegovim riječima, korisnici – pacijenti plaćaju tri puta za ne pruženu ili polovično pruženu zdravstvenu zaštitu.
”Prvo je uplata doprinosa koja je zakonom obvezna, zatim plaćanje participacije te treća stvar koju zanemarujemo, je ta da naš novac za zdravstveno osiguranje ide i u privatne zdravstvene ustanove, jer građani ne mogu dobiti uslugu u javnim ustanovama ”, zaključio je Oručević.

Marin Bago iz Mreže “Naše društvo” ustvrdio je na kraju kako je u zadnjih deset godina u zdravstvenom sustavu HNŽ-u potrošeno milijardu i pol mraka javnih sredstava, a da nitko ne zna na što su ti novci potrošeni.

Izvor: Bljesak

Facebooktwittermail