Dijagnoza sustava zdravstva u HNŽ/K – Zanemareni su pacijenti, solidarnost, transparentnost…

Možemo li govoriti o solidarnosti u zdravstvu i naplaćivati participaciju umirovljenicima s minimalnom mirovinom?

Postoji li načelo transparentnosti ukoliko se usluge plaćaju paušalno , a ne na temelju vrste, obima i kvalitete kao je to propisano zakonom?

Što smo saznali o kvaliteti zdravstvenih usluga i prigovorima pacijenata zahvaljujući aktivnostima Zdravstvenog vijeća HNŽ-a?

Ovo su samo neka od pitanja na koja smo pokušali pronaći odgovore na okruglom stolu Dijagnoza sustava zdravstva iz kuta pacijenata, a što smo saznali pogledajte u prilogu..

 

Facebooktwittermail