Formirano Zdravstveno vijeće Općine Ljubuški

Na temelju Odluke o osnivanju Zdravstvenog vijeća Općine Ljubuški broj:01-02-1110/17, od 2.6.2017. godine  i javnog poziva objavljenog 26.06.2017., načelnik Općine Ljubuški donio je Rješenje o imenovanju Zdravstvenog vijeća Općine Ljubuški.

Zdravstveno vijeće broji 9 članova, a čine ga:

  1. Stipe Bubalo, predsjednik i član ispred Općine Ljubuški
  2. Damir Kozina, član ispred Općine Ljubuški
  3. Stanka Bašić član ispred pacijenata
  4. Tamara Boras, član ispred pacijenata
  5. Antonio Radić, član ispred pacijenata
  6. Mirna Bubalo, ispred udruge mladih
  7. Dominika Matić, član ispred zdravstvene ustanove
  8. Ivan Matić, član ispred zdravstvenog udruženja
  9. Ivan Bebek, član ispred Crvenog križa

Nadležnosti Zdravstvenog vijeća su: planira, predlaže, prati i vrednuje provođenje zdravstvene zaštite na području Općine, daje mišljenje na planove i programe zdravstvene zaštite na području Općine, te predlaže mjere za poboljšanje dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite na području Općine, prati povrede pojedinačnih prava pacijenata na području Općine, predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i unaprjeđenje prava pacijenata na području Općine  itd.

Informativnu kampanju i zagovaračke aktivnosti vezano za značaj formiranja zdravstvenih vijeća, Mreža Naše društvo realizirala je na području cijele ŽZH, ali još uvijek čekamo da se načelnicima Posušja, Ljubuškog  i Širokog Brijega pridruži i načelnik Gruda, kao i županijski ministra zdravstva, koji još uvijek nisu ispunili svoju zakonsku obvezu i formirali zdravstvena vijeća u okvirima svojih nadležnosti.

Više o ulozi zdravstvenih vijeća, kao i grafički prikaz kakva je situacija u drugim županijama kada je u pitanju formiranje zdravstvenih vijeća,  možete pogledati na linku www.pravapacijenata.ba/provjerite-svog-nacelnika/

Facebooktwittermail