Foto: Info pult u Jablanici

UMP nastavlja sa info-pultovima u okviru projekta “Unapređenje prava pacijenata u BiH” koji implementira Mreža nevladinih organizacija ,,Naše društvo”’ iz Mostara.Ovaj put smo bili u Jablanici i informisali građane o pravima pacijenata općenito, ali i o konkretnim aktivnostima vezano za formiranje zdravstvenih vijeća u općinama. Cilj projekta je doprinijeti uspostavljanju partnerskih odnosa u sistemu zdravstva i jačanju utjecaja pacijenata na odluke u zdravstvu.Projekt se realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH.

Udruženje mladih psihologa

Facebooktwittermail