FOTO: Info pult u Konjicu

U okviru projekta “Unapređenje prava pacijenata u BiH” koji implementira Mreža nevladinih organizacija ,,Naše društvo”’ iz Mostara, Udruženje mladih psihologa nastavlja s održavanjem info-pultova u općinama Hercegovačko-neretvanskog kantona. Info pultovi se održavaju u svrhu promocije koncepta prava pacijenata općenito, ali i s ciljem informiranja javnosti o konkretnim aktivnostima vezano za formiranje zdravstvenih vijeća u općinama. Cilj projekta je doprinijeti uspostavljanju partnerskih odnosa u sistemu zdravstva i jačanju utjecaja pacijenata na odluke u zdravstvu.Projekt se realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH.
Ovaj put na redu je bio Konjic.

Udruženje Mladih Psihologa Mostar

Facebooktwittermail