Fraktura glave radiusa/lijevi lakat /

PITANJE:

Zivim u Visokom. Prilikom pada na ulici zadobila sam prelom glave  radiusa u laktu lijeve ruke.

Zbrinuta sam  u Hitnoj službi Doma  zdravlja Visoko od strane hirurga,nakon RTG snimanja. Hirurg je  napisao dijagnozu i terapiju :longeta. I kontrola za 7-8 dana radi  pregipsavanja.

Nakon toga javila sam se moju ambulantu porodične  medicine gdje mi je moja doktorica otvorila bolovanje. Od nje nisam  dobila ni Uputnicu za ortopeda niti ikakvu terapiju protiv bolova.  Sutradan, nakon neprospavane noći zbog nepodnosljivih bolova,  obratila sam se u jednu privatnu ortopedska ambulantu u Zenici, gdje  mi je doktor specijalista ortoped i traumatolog uradio repoziciju  slomljenog zgloba.

Napominjem da sam se povrijedila u petak a u  privatnu amb. Sam se obratila u subotu. Nakon svih tretmana izmedju  ostalog i fizikalne terapije, podvrgnuta sam operaciji gdje mi je  odstranjena glava radiusa i fragmenti kosti te dakl,kao posljedicu  svega imam trajno fizičko oštećenje.

Molim da mi odgovorite imam li  pravnu osnovu za tužbu protiv Doma zdravlja?

Hvala na izdvojenom  vremenu.

 

ODGOVOR:

Poštovana,

Mi se bavimo isključivo pravnim pitanjima, te se ne smijemo upuštati u  ocjenu dijagnoza, terapija i postupka liječenja koji su u isključivoj  nadležnosti doktora/specijalista gledano sa stručno medicinskog aspekta.

Iz onoga što ste naveli u svom upitu, pravno gledano, možda i postoji  pravni osnov za tužbu, ali bi sve elemente odgovornosti u postupku  opet utvrđivao stalni sudski vještak iz oblasti medicine.

Svakako bismo Vam sugerirali da prije eventualnog podnošenja tužbe iskoristite mogućnosti pravne zaštite koje Vam nudi Zakon o pravima, obvezama i odgovornostima pacijenata F BiH.

Navedenim Zakonom je propisano da pacijent koji nije zadovoljan pruženom zdravstvenom uslugom, odnosno postupkom zdravstvenog ili drugog radnika zdravstvene ustanove, može podnijeti prigovor direktoru zdravstvene ustanove i na taj način pokrenuti prvostupanjski postupak u cilju zaštite Vaših prava.

Prigovor se podnosi neposredno ili pisanim putem. O podnesenom prigovoru pacijenta, direktor bez odlaganja pribavlja izjašnjenje komisije za prigovore pacijenata zdravstvene ustanove, koja utvrđuje sve bitne okolnosti i činjenice iznesene u prigovoru i to najkasnije u roku od tri dana od dana podnesenog prigovora.

Izjašnjenje komisije za prigovore se dostavlja bez odlaganja direktoru zdravstvene ustanove a direktor zdravstvene ustanove je dužan najkasnije sedam dana od dana podnošenja prigovora donijeti odluku po istom.

S poštovanjem!

Facebooktwittermail