Glas naroda – Hercegbosanska županija/Kanton 10

Glas naroda – Hercegbosanska županija/Kanton 10

Jeste li upoznati sa Zakonom o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata?

U slučaju nezadovoljstva zdravstvenom uslugom biste li uputili prigovor?

Kako ste zadovoljni kvalitetom zdravstvene zaštite?