Ministarstvo zdravstva HNŽ-a ignorira prava pacijenata!

dr.sc. Goran Opsenica, ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/K

Zdravstveno vijeće Ministarstva zdravstva rada i socijalne skrbi HNŽ-a formirano je početkom 2015. godine, ali efekti njihovog rada do sada nisu vidljivi. Jedna od ključnih zadaća zdravstvenih vijeća je informirati javnost o povredama prava pacijenata. S druge strane, isti zakon je propisao obvezu da sve zdravstvene ustanove informacije o prigovorima pacijenata moraju zdravstvenom vijeću dostavljati svakih 6 mjeseci, kao i prilično visoke kazne ukoliko to ne učine.

Nažalost, nema sankcije ukoliko zdravstveno vijeće, kada prikupe sve te informacije, odbije iste prezentirati javnosti, odnosno, kada ne osigura da ti podaci budu konkretni, detaljni, kako bi se mogli kvalitetno evaluirati. Upravo to se trenutno događa u HNŽ-u. Zdravstveno vijeće je formirano, ali nakon 2,5 godine nismo dobili niti jednu evaluaciju vezano za prigovore pacijenata, niti su ti prigovori dostupni javnosti.

Upravo zbog toga smo se obratili ministru zdravstva HNŽ-a Goranu Opsenici i pozivajući se na ZOSPI, zatražili izvješća o radu Zdravstvenog vijeća HNŽ-a kao i izvješća o prigovorima za period od 01.2015-30.06.2017. godine.

U odgovoru, ministar navodi da „poslije svake sjednice ZV obavještava javnost o povredama prava pacijenata putem web stranice Vlade“.

Odgovor ministra Opsenice.

Poštovani ministre, informacije poput ovih „u jednom slučaju pokrenut je disciplinski postupak  i doneseno rješenje o pismenoj opomeni za liječnika zbog nemarnog i neprofesionalnog odnosa prema pacijentu za vrijeme rada u Hitnoj medicinskoj pomoći; u dva slučaja prigovori su odbijeni kao neutemeljeni dok je jedan prigovor djelomično uvažen“ itd., koje Zdravstveno vijeće  HNŽ-a objavljuju na navedenoj web stranici, vrijeđaju inteligenciju građana.

Što smo saznali iz ovakvog izvješća?! Da je netko, negdje, napravio neki prekršaj i da je taj netko zbog toga suspendiran, odnosno, da je bio neki prigovor koji je neutemeljen, ali je bio još jedan koji je djelomično uvažen?

Doista mislite da su ovo korisne informacije iz kojih pacijenti mogu nešto saznati, naučiti, hoće li ovako prezentirane informacije dovesti do unapređenja zdravstvenih usluga? Hoće li ovo pomoći da se  napokon prestane s generalnim i paušalnim ocjenama u zdravstvu i vrati povjerenje pacijenata u sustav?

Ministar ističe da „Zdravstveno vijeće treba cijeniti koriste li pacijenti svoja prava na temelju Zakona o pravima pacijenata i je li bilo zlouporabe tih prava od samih pacijenata“

Poštovani ministre, najljubaznije Vas pozivamo da pročitate članak 71. Zakona o pravima pacijenata, kako biste se uvjerili koliko griješite u ovim tvrdnjama.

Nakon 2,5 godine građani su očekivali konkretne preporuke, evaluacije, mjere i prijedloge za unapređenja sustava, inicijative za donošenje novih i poboljšanje postojećih propisa i sl. Sve to je propisano navedenim člankom.

A što smo dobili vidljivo je kroz godišnja izvješća koja ste nam dostavili.

U 2015. godini bile su tri inicijative:

  1. Prema lokalnim zajednica da formiraju općinska ZV
  2. Prema ZZO HNŽ-a da izradi prigodne vodiče
  3. Prema građanima da prijave kršenja prava povjerenstvima za prigovore

U 2016. godini donesena su 4 zaključka, na 2 sastanka:

  1. Da se ZV aktivno uključi u promociju brošure postupanje zdravstvenih djelatnika s osobama s invaliditetom
  2. Da se aktivnosti usmjere na kvalitetu pružanja usluga hitne medicinske pomoći
  3. Da svi članovi ZV prisustvuju promociji brošure navedene u 1. zaključku
  4. Da se poduzmu mjere da zdravstvene ustanove redovito dostavljaju izvješća

Iskreno se nadamo da su članovi vijeća prisustvovali promociji spomenute brošure, jer im je to izgleda u 2016. godini bilo veoma značajno.

 

U toj istoj godini HNŽ je u medijima bila prezentirana kao  županija u kojoj su bebe umirale pod vrlo čudnim okolnostima, u kojoj se dijabetičari bore za trakice i setove, u kojoj pacijenti ispaštaju zbog blokade računa zdravstvenih ustanova, oslobođeni plaćanja participacije plaćaju participaciju, kao županija bez zdravstvenog inspektora, bez sistematskih pregleda, s dugim listama čekanja, kao županija gdje se pacijenti tretiraju neverificiranim uređajima itd.

Zdravstvene ustanove su pred kolapsom, Pacijenti se samoisključuju s hemodijalize. Privatni sektor cvjeta, ali pacijenti nemaju mogućnost uz zdravstvenu knjižicu koristiti njihove usluge. Djeca nam se liječe sms-ovima i humanitarnim akcijama, a ZZO svojim djelatnicima isplaćuje jubilarne nagrade.

Pitanje je samo kako to Vi, odnosno, članovi Zdravstvenog vijeća ne vidite. Zašto ovi problemi nisu nikada bili predmet vašeg interesa, a svaka inicijativa, preporuka, prijedlog za unapređenje bili bi i više nego poželjni.

Kažite javno, što ste poduzeli da se kazne ustanove koje ne dostavljaju izvješća o prigovorima. Znamo da Ministarstvo nije nadležno da kažnjava, ali kome ste se obratili sa zahtjevom da to uradi, kome ste dostavili popise neodgovornih ustanova?

Što ste poduzeli da izvješća o prigovorima budu dostavljena sukladno Mišljenju Agencije o zaštiti osobnih podataka?

Isto ovo smo Vas pitali i prije godinu dana. Podsjećamo Vas da ste se  11. 10. 2016. godine dopisom broj: 06-02-39-1999/16 izjasnili da: „ Zdravstveno vijeće postupa sukladno mišljenju Agencije o zaštiti osobnih podataka kojim je naglašeno da se trebaju zaštiti podaci vezano za zdravstveno stanje pacijenta koje podnosi prigovor.“

Odgovor ministra Opsenice

Vrlo nevješto ste izbjegli spomenuti dio preporuke Agencije koji glasi: „Cijeneći vaše navode da su građani ključni financijeri u sustavu zdravstva, zbog čega smatrate da imaju pravo znati ove informacije, posebno u slučaju kada i ravnatelj donese odluku da je prigovor opravdan i izrekne konkretne sankcije, mišljenja smo da podaci o imenu i prezimenu ljekara na kojeg se prigovor odnosi, kratki opis na što se odnosi prigovor, podatak je li ravnatelj prigovor uvažio i izrečene sankcije mogu biti sadržane u izvještaju“

Preporuka Agencije za zaštitu ličnih/osobnih podataka

Zašto nevješto? Pa zato jer ste zaboravili, da ste upravo od Mreže Naše društvo i dobili tu preporuku i vrlo dobro znamo što u preporuci piše.  Mi smo Agenciji uputili dopis i zatražili mišljenje, krši li se zakon ako se objave podaci na koga se prigovor odnosi i kako je riješen. Mi smo to zatražili jer smo uvidjeli da Zdravstveno vijeće to nikada neće učiniti. S druge strane, predsjednica Zdravstvenog vijeća je pred našom kamerom dala obećanje da će zatražiti da ustanove dostavljaju detaljnija izvješća sukladno preporuci.

Negdje tu je i okončala naša komunikacija sa Zdravstvenim vijećem HNŽ-a. Nakon toga, nismo više bili dobrodošli snimati sjednice vijeća.

No, to je najmanje važno. Mnogo važnije je da javnost i dalje nema pristup podacima o prigovorima pacijenata.

Zbog svega navedenog, pozivamo Vas da preispitate dosadašnji rad Zdravstvenog vijeća i pozovete ih na ozbiljnost i činjenicu da svojim neradom blokiraju pristup vrlo važnim podacima o prigovorima pacijenata.

Građani/pacijenti imaju pravo na pristup tim informacija, i u najmanju ruku je čudno što upravo oni koji bi im trebali to osigurati taj proces u potpunosti blokiraju.

Facebooktwittermail