Mišljenje drugog liječnika

Pitanje:

Imaju li pacijenti pravo zatražiti stručno mišljenje drugog liječnika o svojoj dijagnozi bolesti ili propisanoj terapiji?

Odgovor:

Pacijenti imaju pravo zatražiti stručno mišljenje drugog liječniika o svojoj dijagnozi i ostalima aspektima vezanim za njihovo zdravstveno stanje.

Ovo pravo nije eksplicitno zakonski propisano, kao u nekim susjednim državama, međutim, Zakon o pravima, obvezama i odgovornostima pacijenata Fedracije Bosne i Hercegovine, u članku 6. stavak  1. taksativno navodi koja se prava garantiraju svakom pacijentu, te je tako navedeno i „pravo na informacije“ i „pravo na slobodan izbor“ iz kojih prava se, nesumnjivo, izvodi pravo na mišljenje drugog liječnika.

Facebooktwittermail