Novi prijedlog ZZO HNŽ/HNK – Djeca do 18. godine oslobođena plaćanja premije (markice) zdravstvenog osiguranja

Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko – neretvanske županije/ kantona održalo je 28. redovitu sjednicu.

Članovi Vijeća razmatrali su i usvojili četiri odluke, jedan pravilnik i šest izvješća.

Posvećujući posebnu pozornost osiguranicima, a poštujući zahtjev skupine osiguranika korisnika sanitarnih sprava i pomagala (stoma vrećica)  koji su se prije mjesec dana sastali s direktorom Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K, Radom Bošnjakom, Stručna Služba Zavoda analizirala je postojeću Odluku o visini sudjelovanja ZZO-a HNŽ/ K u troškovima nabave ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisivati u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja. Urađena analiza pokazala je kako je zahtjev ove skupine osiguranika opravdan pa je Upravnom vijeću na usvajanje dostavljena Odluka o izmjeni važeće Odluke.

Izmijenjenom Odlukom, koju je Vijeće jednoglasno usvojilo, umjesto dosadašnjeg sudjelovanja Zavoda od 80 KM i 100 KM (ovisno o vrsti stoma vrećice) sudjelovanje Zavoda, za sve stoma vrećice (ureo, ileo i kolostome) povećano je na 120 KM mjesečno. Usvojena Odluka će se primjenjivati od 01.06.2016. godine i biti će objavljena u „Narodnim novinama Hercegovačko – neretvanske županije/ kantona“. Za realizaciju usvojene odluke Zavod će izdvojiti dodatna sredstva u iznosu od 45.000 KM na razini godine.

Također, poštujući zaključak s prethodne sjednice Upravnog vijeća, Stručna služba Zavoda, izradila je i Vijeću na usvajanje dostavila Prijedlog  Odluke o dopuni Odluke o premiji – sudjelovanju osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite na teritoriji HNŽ/ K. Dopunom Odluke predloženo je da djeca, do navršene 18-e godine života, budu oslobođena plaćanja premije odnosno sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite na teritoriji HNŽ/ K. Predloženu dopunu  Upravno vijeće Zavoda jednoglasno je prihvatilo i putem resornog ministarstva uputilo u daljnju proceduru.

Pored već navedenog Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo i sva kvartalna izvješća o poslovanju Zavoda te Izvješće o radu Drugostupanjskog liječničkog povjerenstva zbog privremene spriječenosti za rad za 2015. godinu.

Izvor: ZZO HNŽ

Facebooktwittermail