ODRŽANA EDUKACIJA ZDRAVSTVENOG SAVJETA OPĆINE VISOKO O ZAŠTITI PRAVA PACIJENATA

U Maloj sali Općine Visoko danas je održana edukacija na temu „Mjesto uloga i Zdravstvenog savjeta u zaštiti prava pacijenata“.

Predavanje na navedenu temu održao je prof.dr. Enes Osmanović, konsultant i savjetnik, prisutnim članovima Zdravstvenog savjeta Općine Visoko, a kojem je prisustvovala i Općinska načelnica mr. Amra Babić, pomoćnici i predstavnica JU “Dom zdravlja” Visoko dr.prim. Mirsada Omerbegović Pašić.

Zdravstveni savjet osnovan je 2013. godine kao jedan od prvih na području cijele Bosne i Hercegovine u cilju ostvarivanja društvene brige za zdravlje građana općine Visoko.

Savjet broji 11 članova, a osnovni zadaci su: planiranje i evaluacija provođenja zdravstvene zaštite na području općine Visoko, davanje mišljenja za planove i programe zdravstvene zaštite, predlaganje mjere za poboljšanje dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite, praćenje povrede prava pacijenata i poduzimanje mjere za unapređenje tih prava, podnošenje Općinskom vijeću godišnji izvještaj o svom radu, te obavljanje drugih poslova i zadataka u skladu sa Zakonom o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

“Zahvaljujem se dr. Osmanoviću koji će prenijeti pozitivna iskustva i pomoći u kreiranju i razvijanju modela prilagođenog našim potrebama i uvjetima s ciljem pružanja kvalitetnije zdravstvene zaštite pacijentima. Općina Visoko se može pohvaliti mnogim projektima koji su realizovani u sklopu JU ”Dom zdravlja” Visoko, a neki od njih su zamjena stolarije, nabavka novog sanitetskog vozila i laboratorijskih aparata,” izjavila je načelnica Babić, te dodala kako će Općina Visoko zajedno sa Savjetom nastaviti sa ovakvim rezultatima u cilju unapređenja zdravstvene zaštite  svih građana općine Visoko.

U narednoj godini je planirana realizacija projekta konverzije grijanja u ovoj ustanovi. Radi se o veoma važnom projektu koji će prekinuti dosadašnji način grijanja krajnje štetan za okolinu i zdravlje građana.

Također, u sljedećoj godini se očekuju i radovi na rekonstrukciji stare zgrade Službe hitne medicinske pomoći.

 

Press Općine Visoko 

Facebooktwittermail