Postaju li medicinske sestre klasične administrativne djelatnice?!

Koncept obiteljske medicine već duži niz godina je u primjeni. Logično bi bilo za očekivati da se informatizacijom posao medicinskih sestara olakša, ubrza i podigne kvaliteta usluga koje se pružaju pacijentima na viši nivo. No, praksa pokazuje da informatizacija medicinskim sestrama predstavlja problem.

Facebooktwittermail