Povelja o reformi zdravstvene zaštite u Europi

“Ljubljanska povelja” usvojena od europskih članica
Svjetske zdravstvene organizacije 1996.god.

TEMELJNA NAČELA

U Europskim uvjetima zdravstveni sustavi trebaju biti:

1. Poticani ljudskim vrjednotama

 • zdravstvene reforme moraju biti vođene vrjednotama ljudskog dostojanstva, pravednosti, solidarnosti i profesionalne etike

2. Opredijeljeni za zdravlje kao cilj

 • svakoj zdravstvenoj reformi mora biti cilj poboljšanje zdravlja stanovništva
 • a čuvanje i unapređenje zdravlja treba biti primarna briga cijelog društva

3. Usmjereni na narod

 • zdravstvene reforme moraju odrediti potrebe građana i uzeti u obzir njihova očekivanja o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti.
 • treba osigurati da glas i izbor građana odlučno utječe na način djelovanja i organiziranja zdravstva, jer građani moraju biti suodgovorni za vlastito zdravlje.

4. Usredotočeni na kvalitetu

 • svaka zdravstvena reforma mora težiti trajnom poboljšanju kvalitete pružanja zdravstvene zaštite i odrediti način postizanja tog cilja, uključujući brigu za učinak i troškove z.zaštite.

5. Utemeljeni na zdravom načinu financiranja

 • financiranje zdravstva treba omogućiti financijski održivu zdravstvenu zaštitu svim građanima, znači sveobuhvatnu z.z. i osiguranu pristupačnost svim zdravstvenim službama
 • djelotvorno iskorištavanje raspoloživih financijskih sredstava uz osiguranje solidarnosti.

6.Orijentirani prema primarnoj zdravstvenoj zaštiti

 • težište u zdravstvu treba pomaknuti od bolničkog liječenja ka primarnoj zdravstvenoj zaštiti,
  zaštiti u zajednici, kućnom liječenju i njezi u kući.
 • treba ojačati regionalne mreže zdravstva jer su prilagodljivije lokalnim potrebama ,efikasnije u organizaciji hitne medicinske službe i omogućuju suradnju bolnica sa primarnom zdravstvenom zaštitom.
 • treba jačati samozaštitu, obiteljsku zaštitu i druge neformalne oblike zaštite
 • rad različitih socijalnih institucija treba približiti i povezati sa zdravstvenom službom
 • treba razviti informacijski sustav koji će na temelju izabranih pokazatelja pratiti rutinski rad
  i vraćati obavijesti o tome zdravstvenim djelatnicima u P.Z.Z.
Facebooktwittermail