Poziv na okrugli stol u Mostaru

Mreža nevladinih organizacija Naše društvo iz Mostara, Vas poziva da sudjelujete na okruglom stolu na temu „Uloga zdravstvenih vijeća u unapređenju prava pacijenata” koji će se održati u srijedu, 29.04.2015. godine u 13:00 h u Mostaru/ Hotel Mostar.

Cilj okruglog stola je, kroz analizu uloge zdravstvenih vijeća u teoriji i praksi na području Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK), skrenuti pozornost na važnost uspostave partnerskih odnosa u sistemu zdravstva.

Projekt implementira Mreža nevladinih organizacija Naše društvo iz Mostara uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH.

Na okruglom stolu bit će prikazan edukacijski film i predstavljena Situacijska analiza (ne)provedbe Zakona o pravima, obvezama i odgovornostima pacijenata na području HNŽ-a, koji detaljno pojašnjavaju ulogu zdravstvenih vijeća kao mehanizama koji su propisani zakonom s ciljem ostvarivanja i unapređenja prava pacijenata. Zbog čega općinska zdravstvena vijeća nisu zaživjela na području HNŽ-a? Šta o tome misle predstavnici nevladinog sektora? Koje su ključne ovlasti zdravstvenih vijeća? Šta o svemu misle građani?, samo su neka od pitanja koja smo postavili našim sugovornicima i građanima, a to su ujedno i teme o kojima želimo pokrenuti javnu raspravu.

Okruglom stolu će prisustvovati: Dragan Doko, ombudsman za zaštitu potrošača u BiH, Milan Mirić, koordinator za mrežu ICVA i Marin Bago, predsjednik Udruge Futura .

Nadamo se i radujemo Vašem sudjelovanju, te Vas srdačno pozivamo da aktivno sudjelujete u javnoj raspravi, iznesete svoje mišljenje i na taj način doprinesete promociji koncepta prava pacijenata i partnerstva u sustavu zdravstva.

Za sva dodatna pitanja Vam stojimo na raspolaganju!

Najljubaznije molimo da Vaše učešće potvrdite na jednu od e-mail adresa/ admin@gradjanski-centar.com/nihadbehrem@gmail.com, ili putem telefona 061 371 612

Kontakt osoba
Nihad Behrem
Građanski centar
Tel: 061371612
e-mail: nihadbehrem@gmail.com

Facebooktwittermail