Priopćenje za medije Zdravstvenoga vijeća grada Širokoga Brijega

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
GRAD ŠIROKI BRIJEG
ZDRAVSTVENO VIJEĆE-

SVIM MEDIJIMA

PREDMET: Priopćenje Zdravstvenoga vijeća grada Širokoga Brijega

Na svojoj 3. sjednici, koja se održala 23. studenoga, Zdravstveno vijeće grada Širokoga Brijega bavilo se prigovorima i problemima pacijenata koji zdravstvenu zaštitu ostvaruju na području grada Širokog Brijega. Vijeće je zakonom obvezano javnost informirati o svojim zaključcima, a to čini putem novih medija posebno interneta.

Zbog više prigovora pacijenata, u čiju osnovanost ne možemo zakonski ulaziti, napominjemo da su zdravstveni radnici JZU Dom zdravlja Široki Brijeg (liječnici, medicinsko osoblje) obavezni poštovati pravo pacijenta na zaštitu privatnosti i tajnost podataka, dok kršenje ovih prava predstavlja povredu Zakona o pravima, obvezama i odgovornostima pacijenata. U svim okolnostima pružanja i korištenja zdravstvene zaštite, svaki pacijent ima pravo na zaštitu svog dostojanstva, te fizičkog i psihičkog integriteta, uz poštivanje svoje ličnosti, intimnosti, svjetonazora, moralnih i vjerskih uvjerenja. Vijeće podsjeća na liječničku etiku, koja ne dopušta ponižavanje pacijenta u bilo kakvim okolnostima.

Zdravstveno vijeće grada Širokoga Brijega podsjeća javne zdravstvene ustanove, ali i privatne prakse, na području Grada, da su obavezne jednom u šest mjeseci podnijeti izvješće o zaprimljenim i riješenim prigovorima pacijenata uključujući i uvezivanje podataka o prigovorima s podacima o incidentima i sudskim postupcima, Zdravstvenom vijeću grada Širokoga Brijega, u skladu s člankom 64. Zakona o pravima, obvezama i odgovornostima pacijenata. Vijeće podsjeća da je za kršenje ove odredbe Zakona predviđena kazna do 15.000,00 KM za zdravstvenu ustanovu, odnosno do 1.500,00 KM za nositelja odobrenja za privatnu praksu.

Zdravstveno vijeće grada Širokoga Brijega zakonom je obvezano da se brine za poštivanje prava pacijenata, no JZU Dom zdravlja Široki Brijeg, kao i privatne prakse, onemogućavaju uvid u zaprimljene i riješene prigovore pacijenata već dvije godine. Upravo zbog neometanog nastavka rada Zdravstvenog vijeća i zaštite prava pacijenata, ponovno apeliramo na odgovorne osobe unutar javnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi na području Grada, da dostave navedeno izvješće u cilju pronalaženja slabih točki zdravstvenog sustava. Zdravstveno vijeće je usvojilo Odluku o utvrđivanju izgleda obrasca za podnošenje izvješća o zaprimljenim i riješenim prigovorima, a koja će biti objavljena na službenim stranicama Grada Širokog Brijega, kako bi dodatno potaknulo zdravstvene ustanove te im olakšalo dostavljanje traženih izvješća.

Zdravstveno vijeće podržalo je kampanju za izmjenu/dopunu Zakona o zdravstvenom osiguranju kojom bi se ukinuli rokovi za prijavljivanje na zavodima za zapošljavanje, a koju provodi Zdravstvena mreža u BiH. Naime, prema važećem zakonu, nezaposlene osobe koje se nisu prijavile u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa na Zavod za zapošljavanje, te učenici/studenti koji se nakon završetka redovnog školovanja nisu prijavili u roku od 3 mjeseca pri Zavodu za zapošljavanje, gube pravo na zdravstvenu zaštitu, što smatramo grubom diskriminacijom nezaposlenih osoba i učenika/studenata.

Zdravstveno vijeće primilo je na znanje ostavku Vjekoslava Pavkovića, zbog trajne spriječenosti u obavljanju dužnosti člana Zdravstvenoga vijeća, te je pokrenulo postupak za provođenje javnog poziva za prikupljanje kandidatura za člana Zdravstvenog vijeća grada Širokog Brijega ispred stručnih udruga. Podsjećamo da sve informacije vezane za Zdravstveno vijeće možete pronaći na sljedećem linku.

 

Predsjednik
Zdravstvenog vijeća

Josip Zelenika

Molimo Vas da navedeno priopćenje objavite putem Vašeg medija.

Facebooktwittermail