Promoviran vodič za pacijente “Hitna medicinska pomoć i prva pomoć”

Više od 60 predstavnika zdravstvenih institucija i hitnih medicinskih službi s područja Federacije BiH prisustvovalo je današnjoj promociji vodiča za pacijente “Hitna medicinska pomoć i prva pomoć”, koja je održana u Sarajevu.

Vodič je pripremljen u saradnji Federalnog ministarstva zdravstva i Udruženja za razvoj društva “Kap”, a veliki doprinos u njegovoj izradi dali su i stručnjaci iz oblasti urgentne medicine s područja FBiH.

Cilj vodiča jeste da se građanima omogući pristup relevantnim informacijama o hitnim slučajevima, onima koji nemaju karakter hitnosti, te o prvoj pomoći. Istovremeno, jedan od ciljeva vodiča je i da se putem edukacije građana unaprijedi efikasnost rada hitnih medicinskih službi u FBiH, obzirom da analize pokazuju da i do 80 posto intervencija koje se na zahtjev pacijenata pružaju u službama hitne medicinske pomoći nemaju karakter urgentnosti.

Prisutnima su se danas obratili, te vodič predstavili prim. dr. Marina Bera, pomoćnik federalnog ministra, prim. dr. Sena Softić – Taljanović, direktorica Zavoda za hitnu medicinsku službu kantona Sarajevo, prim. dr. Kasim Spahić, načelnik Službe za urgentni prijem pacijenata KB Zenica, te Merima Spahić u ime Udruženja “Kap”.

Vodič za pacijente možete preuzeti ovdje:
 bosanski jezik (3,1 MB)

 hrvatski jezik (3,1 MB)

Facebooktwittermail