Edis Dervišagić, mr.sci – načelnik Općine Gradačac