Provjerite koji načelnici u Kantonu Sarajevo krše prava pacijenata!

Zdravstvena vijeća predstavljaju jedini  mehanizam civilne kontrole nad sektorom zdravstva, a odgovorni za njihovu uspostavu su izravno općinski načelnici, odnosno, ministri zdravstva.

Mreža Naše društvo je s ciljem informiranja javnosti i podizanja svijesti o značaju i ulozi zdravstvenih vijeća u travnju 2016. godine u  Sarajevu održala  okrugli stol na koji su bili pozvani predstavnici  vladinog i nevladinog sektor koji su ujedno potencijalni članovi zdravstvenih vijeća. Pozivi za sudjelovanje upućeni su i svim načelnicima, kao i ministrici  zdravstva KS, ravnateljima domova zdravlja, nadležnih zavoda itd.

Prije održavanja okruglih stolova, svim općinama i Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo poslali smo zahtjeve sukladno Zakonu o slobodi pristupa informacijama i zatražili informaciju imaju li formirano zdravstveno vijeće. Na temelju pristiglih odgovora napravili smo situacijsku analizu koju smo prezentirali  na okruglom stolu, a koja je pokazala poražavajuće rezultate.

U nastavku projektnih aktivnosti fokusirali smo se na informiranje građana o značaju uspostave zdravstvenih vijeća, odnosno, uspostave partnerskih odnosa u zdravstvu. Razgovarali smo s građanima, snimali  ankete i priloge vezano za probleme u zdravstvu, dijelili informativne letke itd.

Po okončanju informativne kampanje, koju smo na identičan način realizirali i u drugim županijama, svim načelnicima i ministrima zdravstva smo ponovno uputili dopise ovaj put zahtijevajući da se konkretno izjasne kada planiraju formirati zdravstveno vijeće.

Image is not available
Image is not available
Image is not available

detaljnije

IMA DUŽNOST FORMIRATI
ZDRAVSTVENO VIJEĆE LOKALNE
SAMOUPRAVE/KANTONA/FEDERACIJE

NAČELNIK/GRADONAČELNIK/MINISTAR

JEDINI MEHANIZAM CIVILNE
KONTROLE ZDRAVSTVENOG
SEKTORA

ZDRAVSTVENO VIJEĆE

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Slider

U nastavku pogledajte situaciju u Kantonu Sarajevo, koji načelnici su formirali zdravstveno vijeće, koji su dali konkretno obećanje, a koji uopće nisu odgovorili na naš dopis, kao i na koji način je reagirala ministrica zdravstva.

OPĆINA STARI GRAD – Na naš dopis načelnik nije odgovorio, ali smo na službenoj stranici Općine našli informacije da je 09.05.2017. godine objavljen Javni poziv za izbor i imenovanje članova Zdravstvenog vijeća Općine Stari Grad Sarajevo, kao i da je 17.07.2017. objavljen Ponovni Javni poziv za izbor i imenovanje članova Zdravstvenog vijeća.

Još uvijek nismo dobili informaciju da je vijeće imenovano, niti smo takvu informaciju mogli pronaći na službenoj stranici Općine.

OPĆINA CENTAR SARAJEVO– Načelnik je odgovorio na naš dopis i informirao nas  da očekuje da će kompletna procedura formiranja Zdravstvenog vijeća Općine Centar Sarajevo biti okončana u prvoj polovini 2017. godine. Nismo dobili službeni dopis, ali smo na službenim stranicama Općine našli informaciju da je Općina Centar Sarajevo raspisala Javni poziv za izbor i imenovanje članova Zdravstvenog vijeća Općine Centar, koji je objavljen 10. 04. 2017.

Još uvijek nismo dobili informaciju da je vijeće imenovano, niti smo takvu informaciju mogli pronaći na službenoj stranici Općine.

OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO – U odgovoru na naš dopis dobili smo informaciju da je Zdravstveno vijeće formirano 2011. u sklopu projekta UNDP-a prestalo s radom. Također,  u dopisu je iskazana zainteresiranost da se ponovno aktualizira problematika uspostave zdravstvenog vijeća.

Još uvijek nismo dobili informaciju da je Zdravstveno vijeće Općine Novi Grad Sarajevo imenovano niti da je objavljen javni poziv.

OPĆINA NOVO SARAJEVO – Iz Ureda načelnika dobili smo odgovor da je Općinsko vijeće u više navrata diskutiralo o formiranju Zdravstvenog vijeća te da je u tim diskusijama sudjelovao i općinski načelnik, ali da Odluka nije donesen do danas. Također je naglašeno i da „obzirom da predstoje lokalni izbori i formiranje novog Općinskog vijeća,  nije moguće pretpostaviti kakav će stav zauzeti vezano za Zdravstveno vijeće“. Ovaj odgovor na naš dopis smo dobili 15.09.2016.godine. Općina je dobila novog/starog načelnika, ali nažalost, još uvijek ne i zdravstveno vijeće, a već smo ušli u 2018. godinu. Nije nam jasno, zašto se godinama u ovoj općini diskutira o nečemu što je zakonska obveza?!

OPĆINA ILIDŽA– U ime Općine Ilidža na naš dopis odgovorila je pomoćnica općinskog načelnika i iznijela cijeli niz zanimljivih konstatacija. Ono što je najvažnije je činjenica,  da je u dopisu, kao prvo, potvrđeno da formiranje zdravstvenog vijeća jeste zakonska obveza. Dalje se navodi da Općina Ilidža nije formirala zdravstvenog vijeća, ali se naglašava da to ne znači da se ne vodi briga o kvaliteti zdravstvenih usluga. Također nas je informirala da postoji pri Općinskom vijeću kao radno tijelo i Komisija za boračka pitanja, rad, zdravstvo i socijalnu politiku koja se bavi tim pitanjima.

Ono što mi želimo poručiti, kao komentar na ovaj dopis, je da mi uopće ne sumnjamo da Općina Ilidža želi da njeni građani imaju kvalitetne zdravstvene usluge. No, ono što prije svih, načelnik općine mora razumjeti, je da je te iste građane/pacijente potrebno uključiti u proces kreiranja zdravstvene politike. To upravo i jeste cilj zdravstvenih vijeća, jer za razliku od raznoraznih općinskih komisija, u radu zdravstvenih vijeća je obvezno sudjelovanje predstavnika pacijenata, nevladinog sektora i sl.

OPĆINA HADŽIĆI – Kada je u pitanju Općina Hadžići situacija vezano za formiranje zdravstvenog vijeća je vrlo specifična.

Naime, Odluka o osnivanju Zdravstvenog vijeća donesena je 31.01.2013. godine, a Odluka o imenovanju 28.03.2013.godine, odnosno 29.12.2016. godine nakon implementacije izbornih rezultata nova Odluka o imenovanju. Ovo je svakako za pohvalu, budući da veliki broj načelnika u FBiH uopće nije znao za obvezu formiranja zdravstvenih vijeća.

Međutim, ne možemo ovaj primjer istaći kao primjer pozitivne prakse iz više razloga. Prije svega nije objavljen javni poziv, a što je bila zakonska obveza. Spornim smatramo i činjenicu da je Odlukom o osnivanju precizirano da Zdravstveno vijeće čine: predstavnici stranaka koje participiraju u Općinskom vijeću, predstavnik općinskog organa, mladih, Doma zdravlje Hadžići, Zavoda za zaštitu žena i materinstva, Veterinarske stanice, Crvenog križa i predstavnik škola s područja općine.

Smatramo da nije napravljen dobar balans kada je u pitanju sudjelovanje vladinog i nevladinog sektora, pa tako nema predstavnika pacijenata i nevladinih stručnih udruženja i doista ne vidimo potrebu za stranačkim imenovanjima.

Napominjemo, da je jedna od zadaća općinskih zdravstvenih vijeća i podnošenje godišnjih izvješća o svome radu  skupštini jedinice lokalne samouprave i kantonalnom ministarstvu. Kontaktirali smo Ministarstvo zdravstva KS i z kojeg nam je potvrđeno da oni nemaju nikakve informacije o formiranju općinskih zdravstvenih vijeća, te u skladu s tim nisu zaprimili niti jedno izvješće o radu istih.

Sukladno Odluci o osnivanju članovima zdravstvenog vijeća pripada naknada za rad i mi želimo vjerovati da će javnosti vrlo brzo biti dostupni i konkretni rezultati njihovih aktivnosti, ali i da će načelnik učiniti sve, da se u rad vijeća uključe pacijenti i predstavnici stručnih udruženja

OPĆINA VOGOŠĆA –  Iz Općine Vogošća dobili smo odgovor da će u suradnji s drugim općinama KS, a koje nisu formirale ZV  obaviti konsultacije kako bi ove aktivnosti zajednički proveli odnosno u razumnom roku formirali zdravstveno vijeće.

Ovo obećanje smo dobili 15.09.2016. godine. Istina pojam „razuman rok“ je u pravilu diskutabilan, ali budući da smo ušli u 2018.godinu smatramo da se već radi o nerazumnom roku, a posebno imajući u vidu da nemamo nikakvu informaciju od poduzimanju bilo kakovih aktivnosti po pitanju formiranja Zdravstvenog vijeća Općine Vogošća.

OPĆINA ILIJAŠ – Iz Općine Ilijaš smo dobili obećanje da će nakon izbora biti intenzivirano pitanje formiranja zdravstvenog vijeća. Izbori su prošli, Općina Ilijaš je dobila novog/starog načelnika, ali ne i zdravstveno vijeće. Iz Općine Ilijaš smo dobili i obećanje da će nas blagovremeno informirati o svim aktivnostima, ali od tog obećanja koje smo dobili 28.09. 2016.godine, još uvijek nema ništa.

OPĆINA TRNOVO – Načelnik nije odgovorio na dopis.

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA KS – Ministarstvo zdravstva KS donijelo je Pravilnik o zdravstvenom vijeću, ali još uvijek nije imenovalo zdravstveno vijeće. Na naš posljednji dopis nisu odgovorili, ali smo na službenim stranicama Ministarstva našli informaciju da je više puta objavljen Javni poziv za izbor i imenovanje Zdravstvenog vijeća Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo. Isto tako, smo našli informaciju o poništavanju tih  javnih poziva. Istina, za posljednji poziv objavljeni 25.09.2017. nismo našli odluku o poništavanju, ali ni potvrdu da je Vijeće imenovano.

Ono što nam nije jasno je sljedeće: zašto se uopće objavljivao javni poziv kada Zakono o pravima obvezama i odgovornostima u FBiH ne propisuje tu obvezu kod imenovanja vijeća na nivou županija/FBiH. Objava javnog poziva propisana je samo općinskim načelnicima/gradonačelnicima kod imenovanja općinskih zdravstvenih vijeća. Zanimljivo, oni koji bi trebali to napraviti to ne rade, ali zato oni koji to ne moraju, uporno inzistiraju na tome. U suštini i jedni i drugi krše Zakon.

Bez zdravstvenih vijeća nemoguće je doći do uvezanih podataka o prigovorima pacijenata, jer upravo njima zdravstvene ustanove su obvezne dostavljati izvješća o prigovorima. Na što se pacijenti žale i kako se ti prigovori rješavaju, vrlo je važna informacija koju izravno blokira načelnik/ministar koji ne formira zdravstveno vijeće ili to ne uradi u skladu sa zakonskim propisima.

Bez zdravstvenih vijeća blokira se sudjelovanje pacijenata u kreiranju zdravstvene politike, a koliko je to bitno govori i činjenica da je jedno od pitanja iz EU Upitnika i sljedeće:

„Na koji način su različite zainteresirane strane u zdravstvu, naročito zdravstveni radnici i pacijenti, uključene u definiranje, validaciju, primjenu i procjenu strategija zdravstvene njege? Koji mehanizmi upravljanja postoje za tu svrhu? „

Za kraj, pitamo načelnike i ministricu zdravstva u Kantonu Sarajevo kako (bi)ste odgovorili na ovo pitanje?

Facebooktwittermail