Provjerite koji načelnici u Tuzlanskom kantonu krše prava pacijenata

Zdravstvena vijeća predstavljaju jedini  mehanizam civilne kontrole nad sektorom zdravstva, a odgovorni za njihovu uspostavu su izravno općinski načelnici, odnosno, ministri zdravstva.

Mreža Naše društvo je s ciljem informiranja javnosti i podizanja svijesti o značaju i ulozi zdravstvenih vijeća u lipnju 2017. godine u  Tuzli održala  okrugli stol na koji su bili pozvani predstavnici  vladinog i nevladinog sektor koji su ujedno potencijalni članovi zdravstvenih vijeća. Pozivi za sudjelovanje upućeni su i svim načelnicima, kao i ministru zdravstva, ravnateljima domova zdravlja, nadležnih zavoda itd.

Za razliku od predstavnika općina, domova zdravlja i nadležnog ministarstva koji se nisu odazvali pozivu,  okruglom stolu su prisustvovali predstavnici nevladinog sektora, UKC Tuzla i ZZO-a.

Prije održavanja okruglih stolova, svim općinama i Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona poslali smo zahtjeve sukladno Zakonu o slobodi pristupa informacijama i zatražili informaciju imaju li formirano zdravstveno vijeće. Na temelju pristiglih odgovora napravili smo situacijsku analizu koju smo prezentirali  na okruglom stolu, a koja je pokazala poražavajuće rezultate.

U nastavku projektnih aktivnosti fokusirali smo se na informiranje građana o značaju uspostave zdravstvenih vijeća, odnosno, uspostave partnerskih odnosa u zdravstvu. Razgovarali smo s građanima, snimali  ankete i priloge vezano za probleme u zdravstvu, dijelili informativna letke itd.

Po okončanju informativne kampanje, koju smo na identičan način realizirali i u drugim županijama, svim načelnicima i ministrima zdravstva smo ponovno uputili dopise ovaj put zahtijevajući da se konkretno izjasne kada planiraju formirati zdravstveno vijeće

U nastavku pogledajte situaciju u Tuzlanskom kantonu, koji načelnici su formirali zdravstveno vijeće, koji su dali konkretno obećanje, a koji uopće nisu odgovorili na naš dopis, kao i na koji način je reagirala ministrica zdravstva.

Image is not available
Image is not available
Image is not available

detaljnije

IMA DUŽNOST FORMIRATI
ZDRAVSTVENO VIJEĆE LOKALNE
SAMOUPRAVE/KANTONA/FEDERACIJE

NAČELNIK/GRADONAČELNIK/MINISTAR

JEDINI MEHANIZAM CIVILNE
KONTROLE ZDRAVSTVENOG
SEKTORA

ZDRAVSTVENO VIJEĆE

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Slider

GRAD TUZLA – Na naš dopis gradonačelnik nije odgovorio.

OPĆINA LUKAVAC –. Dana 22.02.2017.g., općinski načelnik je raspisao javni poziv za prikupljanje prijava za imenovanje Zdravstvenog savjeta općine Lukavac. Na raspisani javni poziv nije se prijavio dovoljan broj kandidata i zbog toga je procedura imenovanja produžena. Općinski načelnik trenutno radi na donošenju rješenja o imenovanju Zdravstvenog savjeta općine Lukavac.

OPĆINA KLADANJ – Općina Kladanj jedna je od rijetkih koja je na naš prvi dopis sukladno Zakonu o slobodi pristupa informacijama poslala dokumentaciju kojom je potvrdila da je formirano Zdravstveno vijeće Općine Kladanj. Dostavljeni su nam sljedeći dokumenti: Odluka o osnivanju ZV, Javni poziv i Odluka o imenovanju ZV. Nismo dobili dokumentaciju na temelju koje bismo mogli saznati nešto više o dosadašnjim aktivnostima Zdravstvenog vijeća, a o kvaliteti njihovog rada najbolji sud mogu dati njihovi sugrađani koje pozivamo da pročitaju Odluku o imenovanju i saznaju tko su članovi Zdravstvenog vijeća Općine Kladanj.

OPĆINA SREBRENIK– Načelnik Općine Srebrenik nije odgovorio na naš dopis.

OPĆINA ŽIVINICE– Načelnik Općine Živinice nije odgovorio na naš dopis.

OPĆINA KALESIJA – Načelnik Općine Kalesija nije odgovorio na naš dopis.

OPĆINA GRADAČAC – Načelnik Općine Gradačac nije odgovorio na naš dopis.

OPĆINA GRAČANICA – Načelnik je odgovorio na naš dopis i dao obećanje da će do kraja godine ući u postupak imenovanja. Dopis s odgovor smo dobili 24.10.2017. godine, ali još uvijek nemamo informaciju da je obećanje ispunjeno.

OPĆINA BANOVIĆI – Načelnik Općine Banovići nije odgovorio na naš dopis.

OPĆINA TEOČAK – Načelnik je odgovorio na naš dopis i informirao nas da je  Općina Teočak raspisala javni poziv, ali na navedeni javni oglas je pristigla samo jedna prijava, te samim tim općina Teočak nije bila u mogućnosti imenovati zdravstveni savjet zbog nedovoljnog broja pristiglih prijava na javni poziv. Iskreno se nadamo da će načelnik ponoviti proceduru.

OPĆINA SAPNA – Načelnik je odgovorio na dopis 20.10.2017. godine i istakao čvrstu opredijeljenost da će zdravstveni savjet biti formiran u što skorijem vremenu. To je i učinjeno, pa je Odluka o osnivanju zdravstvenog savjeta donesena 14.11.2017.godine, a Javni poziv objavljen 22.01.2018. godine.

OPĆINA ČELIĆ – Načelnik Općine Čelić nije odgovorio na naš dopis.

OPĆINA DOBOJ ISTOK – Načelnik Općine Doboj Istok nije odgovorio na naš dopis.

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA TUZLANSKOG  KANTONA – Ministar nije odgovorio na naš dopis.

Zakon o pravima, obvezama i obvezama pacijenata obvezuje sve zdravstvene ustanove da izvješća o prigovorima pacijenata dostavljaju zdravstvenim vijećima, koja su, između ostalog, nadležna za njihovu evaluaciju i informiranje javnosti o povredama prava pacijenata. Iz tih izvješća se iščitavaju podaci na što se pacijenti žale i kako se rješavaju ti prigovori. Ukoliko općina/županija nema formirano zdravstveno vijeće zdravstvene ustanove nemaju kome dostavljati te podatke. Na taj način se blokira formiranje uvezane baze podataka prigovora.

S druge strane, zdravstvena vijeća su jedino tijelo koje sudjeluje u kreiranju zdravstvene politike, a u kojem je obvezno sudjelovanje predstavnika pacijenata.

Ono što je zanimljivo kada je u pitanju formiranje zdravstvenih vijeća u Tuzlanskom kantonu je činjenica, da su načelnici manjih općina  Kladanj, Teočak, Lukavac, prepoznali značaj zdravstvenih vijeća, za razliku od recimo gradonačelnika Grada Tuzla i ministra zdravstva koji još uvijek nisu uradili ništa po tom pitanje.

A da je sudjelovanje pacijenata značajno i potrebno, prepoznala je EU i kao jedno od pitanja iz Upitnika postavila i sljedeće:

„Na koji način su različite zainteresirane strane u zdravstvu, naročito zdravstveni radnici i pacijenti, uključene u definiranje, validaciju, primjenu i procjenu strategija zdravstvene njege? Koji mehanizmi upravljanja postoje za tu svrhu? „

Postavlja se pitanje, kako su na ovo pitanje odgovorili načelnici općina koje nisu formirale zdravstvena vijeća i ministar zdravstva Tuzlanskog kantona?

Facebooktwittermail