Doc. dr. Vjekoslav Mandić – ministar zdravstva FBiH