dr. Stjepan Bogut – ministar zdravstva rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke