Ljubo Bešlić – gradonačelnik Grada Mostara

Ljubo Bešlić, gradonačelnik Grada Mostara

Odgovor: Zdravstveno vijeće nije moguće formirati bez Gradskog vijeća koje u Mostaru ne funkcionira.

 

 

 

 

 

View Fullscreen