Huso Sušić – načelnik Općine Donji Vakuf

Huso Sušić – načelnik Općine Donji Vakuf

Odgovor: Općinsko vijeće Općine Donji Vakuf na prijedlog načelnika formiralo Zdravstveno vijeće 2013. godine. Vijeće ima 5 članova, mandat traje 4 godine.

Javni poziv za odabir članova nije dostavljen.

 

 

 

View Fullscreen