Sead Čaušević – načelnik Općine Gornji Vakuf – Uskoplje

Sead Čaušević – načelnik Općine Gornji Vakuf – Uskoplje

Odgovor: Nije odgovorio na dopis