prof. Faris Hasanbegović – načelnik Općine Sanski Most

prof. Faris Hasanbegović – načelnik Općine Sanski Most

Odgovor: Nakon procedure izrade i usvajanja novog Statuta općine Sanski Most, općina će shodno tome poduzeti sve aktivnosti da do kraja godine bude imenovano Zdravstveno vijeće/savjet.

View Fullscreen