dr. Stjepan Bogut, ministar zdravstva rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke