Pronađite svog načelnika

Image is not available
Image is not available
Image is not available

detaljnije

IMA DUŽNOST FORMIRATI
ZDRAVSTVENO VIJEĆE LOKALNE
SAMOUPRAVE/KANTONA/FEDERACIJE

NAČELNIK/GRADONAČELNIK/MINISTAR

JEDINI MEHANIZAM CIVILNE
KONTROLE ZDRAVSTVENOG
SEKTORA

ZDRAVSTVENO VIJEĆE

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Slider

Promocija značaja i uloge zdravstvenih vijeća u unapređenju sustava zdravstva jedna je od ključnih aktivnosti projekta “Unapređenje prava pacijenata u BiH”. Realizacijom video priloga, anketa, izradom brošura i letaka, održavanjem okruglih stolova, pisanjem tematskih članaka željeli smo pojasniti građanima zašto su zdravstvena vijeća značajna, na koji način se formiraju, koje su im nadležnosti i sl. S druge strane, cilj nam je bio načelnike/gradonačelnike /ministre upozoriti na njihovu ulogu u samom procesu uspostave zdravstvenih vijeća koja je Zakonom o pravima, obvezama i odgovornostima pacijenata propisana 2010. godine.

Prvom fazom projekta obuhvaćene su sljedeće županije: Hercegovačko-neretvanska, Zapadnohercegovačka, Srednjobosanska, Sarajevska i Hercegbosanska županija. Za svaku od navedenih županija napravili smo situacijsku analizu koje su uglavnom pokazale da zdravstvena vijeća nisu formirana. Kroz medijske aktivnosti pokušali smo potaknuti sve načelnike/gradonačelnike/ministre u ovim županijama da napokon ispune svoju zakonsku obvezu i formiraju zdravstvena vijeća. Neki su naše sugestije prihvatili, neki su pokazali dobru volju, dok su neki odlučili u potpunosti ignorirati naše dopise i pozive. Nakon završetka informativne kampanje, odlučili smo napraviti nove situacijske analize, te smo još jednom svim nadležnim u gore navedenim županijama uputili dopis i pitanje:

__________________________________________________________________

Je li u Vašoj Općini/Ministarstvu/ formirano zdravstveno vijeće?

 Ukoliko je Vijeće formirano, molimo navedite datum osnivanja/objave javnog poziva i imena članova vijeća i/ili priložite kopije javnog poziva i odluka o osnivanju i imenovanju članova.

Ukoliko Vijeće nije formirano, molimo da nam navedete razloge i ukoliko ste odlučni to uraditi u bliskoj budućnosti, da nam precizno navedete vremenski rok za izvršenje tog obećanja.

Ukoliko uopće ne odgovorite na naš dopis, smatrat ćemo da ova problematika nije predmet Vašeg interesa.

___________________________________________________________________

Odlučili smo napraviti tri kategorije, a radi se o sljedećim: kategorija u kojoj su načelnici i ministri koji su formirali zdravstveno vijeće, uz napomenu ukoliko nije dostavljen recimo javni poziv, zatim kategorija onih koji su dali konkretno obećanje i vremenski rok za formiranje vijeća i kategoriju onih koji nisu formirali vijeće u koju su uključeni i oni koji uopće nisu odgovorili na naš dopis.

U prilogu dostavljamo i sve pristigle dopise.

Novoizabrani načelnici će naknadno biti uvršteni u popis.

Pozivamo sve građane da „pronađu svog načelnika/ministra“ i provjere kojoj kategoriji pripada.