SKB Mostar, domovi zdravlja Mostar i Mostar Stari Grad pacijente tretiraju neispravnim instrumentima

Sve zdravstvene ustanove u BiH bile su obvezne, u prvom roku do 15. rujna 2015. kasnije do 15. siječnja ove godine, da izvrše zakonsku verifikaciju medicinskih instrumenata koji imaju funkciju mjerenja, a ta procedura zapravo znači kvalitetniju i pouzdaniju dijagnostiku i tretman pacijenata.

Direktor Verifikacijskog laboratorija Verlab koju je za tu proceduru imenovao Institut za mjeriteljstvo BiH Almir Badnjević kazao je Feni da je u bh. zdravstvenim ustanovama vršena verifikacija na svih deset vrsta aparata koji su definirani Zakonom o mjeriteljstvu BiH i to EKG-ovi, defibrilatori, pacijent monitori, anesteziološke mašine, respiratori, dijalizni aparati, infuziomati, perfuzori, inkubatori i terapeutski ultrazvuci, a verifikaciji podliježu javne i privatne zdravstvene ustanove.

Tko nije ispunio obveze

Precizira da od javnih zdravstvenih institucija u FBiH tu obvezu nisu ispunili niti su pokrenuli postupak za rješavanje te zakonske obaveze Sveučilišna klinička bolnica Mostar, bolnice Orašje, Travnik i Nova Bila, te domovi zdravlja Mostar, Mostar Stari Grad, Tuzla, Kiseljak, Jajce i Čitluk.

”Poražavajući je odnos navedenih ustanova prema županiji, Federaciji i državi, kao i njihovim zakonima, jer i pored višestrukih dopisa, poziva i osobnih sastanaka ništa nisu uradile o pitanju ispunjavanja zakonske obaveze, te brige za pacijente. Te ustanove nastavile su i plaćati višestruko više iznose privatnim firmama za takozvane ateste proizvođača, iako to nije zakonska obaveza”, kazao je.

Badnjević ističe da su sve ostale javne zdravstvene ustanove na prostoru FBiH svoju obvezu ispunile ili su u tijeku njihovi postupci.

”Što se tiče područja Republika Srpska, situacija je još ista, nadležni se opravdavaju da državni zakon ne vrijedi na prostoru tog entiteta. Međutim, postoje pozitivne indicije da će i to biti ubrzo završeno”, kazao je.

Građani mogu tužiti ustanove

Badnjević podsjeća da sve ustanove koje nisu izvršile obveznu verifikaciju mjerila u zdravstvu zakonski koriste neispravnu opremu te sve svoje pacijente tretiraju neispravnom opremom.

”Apeliramo na sve građane da imaju potpuno pravo tužiti ustanove gdje ih se tretira neispravnom opremom, jer oni plaćaju zdravstveno osiguranje i minimalno pravo koje imaju je da ih se pregleda ispravnom opremom”, naglašava.

Badnjević naglašava da su svi izvještaji o urađenim i/li neurađenim zakonskim verifikacijama poslani kako na federalnu, tako i na nadležne kantonalne/županijske inspekcije.

”Zasad nemamo informacija da je federalna inspekcija nekoga kažnjavala”, kazao je Badnjević i pohvalio županijsku inspekciju u Sarajevu koja je obišla sve ustanove u KS-u i upozorila o zakonskim rokovima.

Po riječima Badnjevića proces obavezne zakonske verifikacije uveden je radi podizanja stupnja sigurnosti i pouzdanosti medicinskih uređaja, a samim tim i dijagnostike i tretmana prema pacijentima, te smanjivanje troškova zdravstvenih ustanovama.

Uvođenjem medicinskih uređaja s mjernom funkcijom u zakonsko mjeriteljstvo vrši se usklađivanje domaće legislative iz oblasti mjeriteljstva i mjeriteljskog sistema BiH s europskom legislativom, standardima i mjeriteljskim zahtjevima.

Izvor: Bljesak.info

Facebooktwittermail