Superhik ponovo napada

Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ-a krenuo je s distribucijom markice za 2017. Samo su djeca oslobođena participacije jer kažu da Zavod toliko trenutno može podnijeti. Velikodušno poručuju da je cijena markice ostala ista. Hvala beskrajno, u ime svih bivših i budućih korisnika markica !!!

Nažalost, još uvijek ima mnogo onih koji su budući, a to ne bi trebali biti.

O umirovljenicima s minimalnom mirovinom ni riječi, kada je u pitanju oslobađanje od plaćanja participacije. Pojasnio je to ravnatelj Bošnjak riječima da od te kategorije stanovništva godišnje uprihoduje oko 2 milijuna, a rashoduje oko 43 milijuna maraka. Zaboravlja ravnatelj, da je ta ista populacija godinama plaćala doprinose i sudjelovala u izgradnji infrastrukture u zdravstvenom sektoru, na koju danas pravo polažu mnogi, a oni se tretiraju kao oni koji puno troše, a malo doprinose.

Upozoravamo nadležne u HNŽ-u, da se godinama krši ne samo federalna odluka o participaciji, nego i jedan od temeljnih principa na kojem se temelji sustav zdravstva, a to je SOLIDARNOST: Načelo solidarnosti u zdravstvenoj zaštiti / Članak 20. koji glasi „ Načelo solidarnosti u zdravstvenoj zaštiti ostvaruje se organizacijom sustava zdravstvenoga osiguranja u kojem su svi građani obuhvaćeni zdravstvenom zaštitom i u kojem se bogati solidariziraju sa siromašnim, mladi sa starim, zdravi s bolesnim i pojedinci s obiteljima.“ (Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH).

Možda je problem vizije u pitanju? Možda nadležni u Zavodu naše umirovljenike prepoznaju kao bogatu, mladu i zdravu populaciju!? Tko zna, možda iza svega stoji Superik?!

Krši se već godinama i Zakon o zdravstvenom osiguranju u FBiH:

Čl. 90 /Djeca od rođenja do navršene 15. godine života, odnosno stariji maloljetnici do 18 godina života i osobe nakon navršenih 65 godina života, koji nisu zdravstveno osigurani po drugoj osnovi, oslobođeni su od plaćanja sredstava osobnog sudjelovanja osiguranih osoba prilikom korištenja zdravstvene zaštite.

Sve dok javnost ne bude imala detaljne informacije, kako se svake godine potroši 120 milijuna KM i zdravstvene ustanove se ne prestanu financirati davanjem paušala bez praćenja obima i kvaliteta usluga,  tvrdnja da zdravstvu nedostaje novca ne može biti prihvatljiva. U prilog toj tvrdnji navodimo podatak iz Revizorskog izvješća iz 2011. godine u kojem piše: „U travnju 2011. godine, Zavod je izvršio isplatu razlike plaće u iznosu od 186.651 KM, od čega se na neto isplatu odnosi 104.895 KM, a na poreze i doprinose 81.755 KM. Isplata razlike plaće je izvršena u prosjeku 1.081 KM po uposleniku Zavoda, temeljem Odluke Upravnog vijeća. U Odluci se navodi da će se isplata izvršiti prema Planu korištenja sredstava iskazanih kao višak prihoda nad rashodima po izvršenju Financijskog plana ZZO HNŽ/K za 2010. godinu, poradi iskazanog pozitivnog rezultata poslovanja i angažiranosti svih uposlenika Stručne službe Zavoda u ostvarenju istog.“

S druge strane, dok su oni dijelili višak prihoda nad rashodima, te iste godine djeca, nezaposleni, umirovljenici, invalidi i dr. su kupovali markice. Ne znamo što se i kako trenutno dijeli u ZZO-u,  ali znamo tko i dalje kupuje, a ne bi trebao kupovati markice.

„Povećanje prihoda i smanjenje nepotrebne potrošnje dali su pozitivan rezultat koji se, između ostalog, ogleda u povećanju sredstava planiranih za naše tri bolnice kojima će, u narednoj godini, ugovorna sredstva biti povećana za 1.100.000 KM“, kazao je ravnatelj Bošnjak na posljednjoj sjednici Upravnog vijeća ZZO-a.

Znači li to da će se i u 2017. godini i dalje dijeliti paušali, čak što više, paušali će biti povećani,  bez ozbiljnijih procjena trenutnog stanja? Što javnost zna o poslovanju te tri zdravstvene ustanove? Hoće li dodatna sredstava značiti kvalitetnije usluge? U konačnici, ako se već očekuju veći prihodi, a ne treba zanemariti ni očekivano smanjenje cijena lijekova, što bi zasigurno trebalo rezultirati uštedama, zašto se nije raspravljalo o prijedlogu da i druge ranjive kategorije budu oslobođenje participacije?!

I Vlada HNŽ-a ima praksu dijeliti paušale prilikom sufinanciranja zdravstvenih ustanova. Nažalost, i u tom slučaju, transparentnost nije u prvom planu, što potvrđuje jedno od zastupničkih pitanja upućeno nadležnom ministru zdravstva HNŽ-a:

„….ako postoje, želio bi da znam da postoje i koji su, koji se tiču pitanja sufinanciranja zdravstvenih ustanova, ona poznata dva miliona, na koji način se sredstva dijele između zdravstvenih ustanova koje sufinancira županija i znači koji su kriteriji koji se određuju prilikom toga.“ (zastupnik Elmir Šator, iz zapisnika sa 16. sjednice Skupštine HNŽ-a, 28.04.2016.godine).

Zamislite dragi građani/pacijenti/osiguranici kakav je taj naš sustav zdravstva, kada je jedan skupštinski zastupnik,  a uz sve to još i predsjedavajući Povjerenstva za zdravstvo Skupštine HNŽ-a, uskraćen za ovako značajnu informaciju i mora je tražiti kroz zastupnička pitanja?!!

Može li se gospodo ministri, ravnatelji,  zastupnici,  jedan takav paušal izdvojiti za sufinanciranje ugroženih života umirovljeničke populacije u HNŽ-u? U tom slučaju imate konkretne pokazatelje i statistiku, a to je surova stvarnost, u kojoj 76% te populacije živi na rubu siromaštva. Potez, kojim se mizernih 326 KM pretvara u 306 KM je nešto o čemu bi i Superhik dva puta razmislio. Pokušajte i  vi, ali pokušajte i biti malo brži. Za djecu vam je trebalo punih 10 godina!

www.pravapacijenata.ba

Facebooktwittermail