Okrugli stol u Bugojnu – Nepostojanje zdravstvenih vijeća i sistemske greške u zdravstvu SBŽ/K-a

Premda je zakonski rok za formiranja zdravstvenih vijeća davno prošao u Srednjobosanskoj županiji zdravstvena vijeća su još uvijek samo mrtvo slovo na papiru. Pokazala je to Situacijska analiza koju je na okruglom stolu u...