Dr. Maja Banjin: Sa liječenjem ostali u 2010. godini

Godine 2011. su se u terapijskim vodičima za melanom pojavila dva, kako ih zovu, inovativna lijeka, koji su se razvijali i kao imunoterapeutici i kao target lijekovi i kao njihove kombinacije. Ništa od svega ranije...