Županija Posavska – Ministar zdravstva i načelnici općina krše prava pacijenata!

Zdravstvena vijeća predstavljaju jedini  mehanizam civilne kontrole nad sektorom zdravstva, a odgovorni za njihovu uspostavu su izravno općinski načelnici, odnosno, ministri zdravstva. Kada je u pitanju Županija Posavska i uspostava zdravstvenih vijeća, Mreža Naše...