Tagged: peticija

Participacija: Peticijom do prava u zdravstvu

Nevladine organizacije Partnerstvo za zdravlje i ICVA, kao članice  Zdravstvene mreže BiH, organizirale su potpisivanje peticije na području grada Mostara s ciljem ukazivanja na kršenje zakona u oblasti zdravstvene zaštite.