Tagged: privatno

Što ne ideš privatno?

Tamo gdje prestaje logika, počinje… Nekoliko popularnih rečenica ustalilo se u naš jezični diskurs. Pored naširoko poznatih i korištenih “nema narod para”, “ta će on”, “nema posla”, našla se i rečenica koja glasi “idi...