Tagged: sistematski pregled

Školski sistematski pregledi – pitanje novca ili prioriteta?

Školski sistematski pregledi koji su trebali biti obavljeni u prošloj godini u Mostaru definitivno su izostali. Drugo  polugodište u tekućoj 2015. godini se lagano primiče kraju, a sistematski pregledi još uvijek nisu krenuli. Navodno,...