SKB Mostar, domovi zdravlja Mostar i Mostar Stari Grad pacijente tretiraju neispravnim instrumentima

Sve zdravstvene ustanove u BiH bile su obvezne, u prvom roku do 15. rujna 2015. kasnije do 15. siječnja ove godine, da izvrše zakonsku verifikaciju medicinskih instrumenata koji imaju funkciju mjerenja, a ta procedura...