Zdravstvena vijeća – Obećanja sa okruglog stola u Travniku

Zašto su zdravstvena vijeća važna, na koji način mogu doprinijeti poboljšanju kvalitete zdravstvene zaštite, zašto u SBŽ-u nisu formirana, samo su neka od pitanja o kojima su na okruglom stolu u Travniku raspravljali predstavnici...