Čak 80 posto pacijenata ne zna svoja prava u zdravstvenim institucijama

Pacijenti u zdravstvenim ustanovama u BiH najviše se žale na duge liste čekanja, kao i na strah od traženja mišljenje drugog liječnika, međutim ono što je zabrinjavajuće je to što većina pacijenata i ne...