Tagged: vlada hnž

HNŽ/K – Tko je sakrio prijedlog Odluke o participaciji?

Tko je odgovoran za dugogodišnje kršenje prava osoba oslobođenih plaćanja participacije? Zašto javnost nije upoznata s činjenicom da je prijedlog nove Odluke o participaciji napisan još 2011.godine? Tko je napisao prijedlog, a tko je...