Preventivna zdravstvena zaštita školske djece – nepoznanica u HNŽ-u!

Preventivne aktivnosti s ciljem zaštite zdravlja školske djece i mladih trebale bi se realizirati u okviru županijskih zavoda za javno zdravstvo. Nažalost, u HNŽ-u, sve je ostalo samo mrtvo slovo na papiru