Formiranje zdravstvenih vijeća – Obećanja sa okruglog stola u Zenici

U okviru projekta Unapređenje prava pacijenata koji implementira Mreža Naše društvo, u Zenici je održan okrugli stol na temu Zdravstvena vijeća u teoriji i praksi. Zdravstvena vijeća jedini su mehanizam civilne kontrole u oblasti...