Zdravlje za sve: Pravo, a ne privilegija

Zašto pored 136 ustanova primarne zdravstvene zaštite 29 zavoda i instituta i 25 opštih i kantonalnih bolnica neki građani Bosne i Hercegovine moraju putovati 70 ili više kilometara do bolnice ili zdravstvene ustanove u...