Tko će i kada odgovarati za nezakonito ugovaranje/financiranje zdravstvenih usluga u HNŽ-u?!

Programi zdravstvene zaštite donose se za svaku kalendarsku godinu, a prije donošenja financijskog plana za tu kalendarsku godinu. Drugim riječima, skladu sa definiranima programom zdravstvene zaštite i procijenjenim prihodima, utvrđuju se potrebna sredstva za financiranje zdravstvenih usluga. Osim ako ne živite u HNŽ-u, gdje pravila i zakoni ne vrijede…

Facebooktwittermail