Tko je odgovoran za neformiranje zdravstvenih vijeća u Kantonu Sarajevo?

U cilju ostvarivanja i unapređenja prava pacijenata u FBiH, nadležna tijela bila su obvezna formirati zdravstvena vijeća na svim nivoima vlasti. Na temelju javnog poziva, zdravstveno vijeće na općinskom nivou imenuje općinski načelnik. Koliko su općinski načelnici u Kantonu Sarajevo bili ažurni i odgovorni kada je u pitanju ova zakonska obveza, jesu li odgovornost pokazali nadležni ministri u KS i FBiH, kao i zbog čega su zdravstvena vijeća značajna kada je u pitanju kreiranje zdravstvene politike razgovaralo se na okruglom stolu Zdravstvena vijeća u teoriji i praksi koji je održan u Sarajevu, a do kojih se zaključaka došlo pogledajte u prilogu.

Facebooktwittermail