Tko određuje pacijentu bolnicu i državu liječenja van BiH?

Pitanje:

Poštovani,da li ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ima pravo da određuje pacijentu mjesto
odnosno bolnicu i državu liječenja van BiH ,onda kada je to u BiH ne
izvodljivo, naravno sa svim prikupljenim nalazima i odlukom komisije
sa klinike u pacijentovu korist?

 

Odgovor:

Poštovani,

“Pravilnikom o uvjetima i postupku upućivanja osiguranih osoba na liječenje u inostranstvo F BiH” (Službene novine F BiH, broj 93/13) je propisano da Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja F BiH upućuje osigurana lica na liječenje u zdravstvene ustanove u inozemstvo sa kojima Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja ima zaključene Ugovore o pružanju usluga.

Člankom 10 je propisano da Stručna komisija daje ocjenu i mišljenje u kojem između ostalog utvrđuje i “u kojoj državi i u kojoj inozemnoj zdravstvenoj ustanovi se predlaže obavljanje liječenja”. Na osnovu ocjene i mišljenja stručne komisije direktor Federalnog zavoda osiguranja donosi rješenje.

Na tako doneseno rješenje osigurana osoba ima pravo izjaviti žalbu Upravnom odboru Federalnog zavoda osiguranja.

Dakle, Zavod zdravstvenog osiguranja ima pravo da određuje osiguranim osobama mjesto liječenja u inozemstvu u zdravstvenim ustanovama s kojima ima potpisan ugovor.

S poštovanjem!

Facebooktwittermail