Tražimo hrabre zastupnike i ukidanje participacije/markica!

Istina je da smo dugo čekali, ali izgleda da se isplatilo. Ne samo da smo dobili toliko očekivanu Vladu nego smo dobili Vladu u čijim redovima se kriju pravi čarobnjaci. Kako drugačije nazvati ljude koji danas, u par dana, mogu „naći“ i obećati  44 milijuna KM. Dok se opraštao, bivši premijer Nevenko Herceg, podsjećao je javnost da on razumije zdravstvene radnike, ali da ne može samo HNŽ preuzeti odgovornost. Pozivao je da se uključe i druge županije, osnivači nekih od zdravstvenih ustanova i također preuzmu odgovornost. Na potpisivanju kolektivnog ugovora, te druge, nismo vidjeli.

I tako zdravstveni djelatnici dobili kolektivni ugovor, a osiguranici obavijest da kreće distribucija nove markice. Na svu sreću više ih ne lijepe fizički u knjižice, jer mogli bi doći u situaciju da im nestane boja, koliko godina već uljepšavaju naše zdravstvene knjižice.  Vizija ZZO HNŽ-a je biti vodeći Zavod i ogledni model. Trenutno su vodeći po nezakonitom poslovanju. Ako žele  biti primjer drugima, ali iz perspektive zadovoljnog osiguranika , onda moraju promijeniti smjer svog djelovanja.

TRAŽIMO UKIDANJE PLAĆANJA PARTICIPACIJE

U to ime, predlažemo za početak,  da pokrenu postupak koji će građane osloboditi plaćanja participacije. Zašto – odgovor se krije, između ostalog,  u podacima iz Izvješća o financijskoj reviziji ZZO HNŽ-a za 2022. godinu.

Prihodi po osnovu neposrednog učešća osiguranika u vidu uplate premije osiguranja (markice) ostvareni su u iznosu od 2.636.872 KM. Drugim riječima, 20 po 20 i skupili smo 2.636.872 KM.

S druge strane, prihodi od participacije iskazani su u iznosu od 10.756 KM, a odnose se na prihode po osnovu učešća osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite (participacija), što iznosi svega 35,8% izvršenja u odnosu na plan. To je situacija kada se participacija plaća izravno u zdravstvenoj ustanovi u momentu kada koristite određenu uslugu, a prethodno ste odlučili da ne želite kupiti godišnju premiju tzv. markicu. U revizorsku izvješću nalazimo još zanimljivih podataka:

„Članom 11. Odluke o premiji – učešća osiguranih osoba Zavoda u troškovima zdravstvene zaštite na teritoriji HNŽ, koju je donijela Vlada Kantona, regulirano je da će se ugovorom između zdravstvene ustanove i Zavoda utvrditi međusobni odnosi u vezi s obračunom i evidencijom sredstava ostvarenih naplatom učešća osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite. Članom 13. navedene Odluke, zdravstvene ustanove su obavezne dostavljati Zavodu izvještaje o naplaćenom iznosu neposrednog učešća osiguranih osoba do 15-tog u mjesecu za protekli mjesec uz dokaz o izvršenom prijenosu sredstava na račun Zavoda, dok je članom 9. stav 4. ugovora zaključenih sa zdravstvenim ustanovama za 2022. godinu regulirano da zdravstvene ustanove prihod od naplaćene participacije trebaju uplatiti na račun Zavoda najmanje dva puta godišnje (istekom šest i dvanaest mjeseci) i da trebaju dostaviti Izvještaje o pripadajućim potvrdama o naplaćenoj participaciji. Shodno tome, odredbe zaključenih ugovora sa zdravstvenim ustanovama za 2022. godinu u vezi uplate sredstava na račun Zavoda po osnovu naplaćene participacije kao i dostavljanju izvještaja o naplaćenoj participaciji, nisu u skladu sa odredbama Odluke o premiji.“

Drugim riječima, ZZO HNŽ-a sam krši svoje odluke. U odlukama koje donose napiše jedno, a u ugovorima koje kasnije potpiše, stavi nešto sasvim drugo. Naravno, te ugovore, nitko ne smije vidjeti, osim revizora kojima valjda nisu smjeli reći – ugovori su tajni dokumenti jer štitimo komercijalne interese treće strane. To su rekli nama kao nevladinom sektoru, a isto su odgovorili i zastupnici u Skupštini HNŽ-a kada je zatražila ugovore. Pet godina čekamo da Županijski sud u HNŽ-u presudi je li to normalno.

Ali to nije sveJ  Zavod ne ispunjava svoje obveze ni kada je u pitanju nadzor po pitanju participacija, a sve su fino definirali, federalni revizori:

„Uvidom u dostavljenu dokumentaciju konstatirali smo da je samo šest zdravstvenih ustanova tokom 2022. godine (od toga su tri zdravstvene ustanove izvršile dvije polugodišnje uplate) uplaćivalo naplaćenu participaciju na račun Zavoda sa dostavljenim izvještajima o naplaćenoj participaciji. Nije prezentirana dokumentacija da je Zavod poduzimao aktivnosti prema zdravstvenim ustanovama u cilju ispunjenja obaveza definiranih zaključenim ugovorima, niti da je da je vršena kontrola naplaćene participacije u zdravstvenim ustanovama od strane Zavoda.

Pitamo ZZO HNŽ-a,  zašto se niste malo više posvetili marketinškim alatima kada je u pitanju naplata participaciju u zdravstvenim ustanovama. Zašto im niste slali poruke da ih podsjetite na njihove obveze po tom pitanju. S druge strane, kada su u pitanju osiguranici, tu su plakati, letci, javni istupi, poruke, obavijesti sve s ciljem da se stvori atmosfera da je „markica“ – „must have“  svake godine.

NOVI TRENDOVI U PLAĆANJU PARTICIPACIJE

E pa draga gospodo, vrijeme je za nove trendove. Budući da evidentno niste u mogućnosti regularno prihodovati sredstva po pitanju participacije od zdravstvenih ustanova, a po revizorskom izvješću, reklo bi se da vas nije ni briga, možda je rješenje da se ukine plaćanje participacije.

I nećete biti prvi, ogledni, najbolji. To je već urađeno u Tuzlanskom kantonu. https://tuzlanski.ba/infoteka/usvojena-inicijativa-gradjani-tk-oslobadjaju-se-placanja-premije-zdravstvenog-osiguranja/

U Tuzli je ova Odluka donesena u ožujku 2023. godine, na prijedlog zastupnika gotovo jednoglasno usvojena u Skupštini TK, a javno je objavljen i podatak tog glasanja. Budući, da je do usvajanja došlo u 3. mjesecu kada je veliki broj građana već kupio markicu za 2023. godinu, u 7. mjesecu je doneseno Naputak o povratu sredstava za uplaćenu premiju za 2023. godinu i definiran način i postupak povrata sredstava za uplaćenu premiju.

I dok je u Tuzli priča krenula od zastupničke inicijative, u Sarajevu inicijativa je krenula od ZZO KS https://www.kzzosa.ba/zzo-ks-pokrenuta-inicijativa-za-potpuno-ukidanje-participacije-u-troskovima-lijecenja-u-ks/

Kako je istakao direktor Zavoda Muamer Kosovac: „ Zajedničkim aktivnostima sa Ministarstvom zdravstva i Vladom KS, Zavod  je pokrenuo inicijativu za ukidanje paticipacije. Ovo je još jedan u nizu projekata kojim želimo omogućiti što kvalitetniju zdravstvenu zaštitu našim osiguranicima. Zajedno sa Vladom KS pokazujemo da rad u interesu građana može i treba da bude mnogo bolji nego u prethodnom periodu“.

Što reći na kraju – tražimo hrabre zastupnike u Skupštini HNŽ-a da pokrenu inicijativu za ukidanje participacije. Podsjećamo, u Tuzli nije zdravstvo ostavljeno bez tog prihoda, nego je Vlada TK preuzela  obvezu plaćanja premije osiguranja za građane Tuzlanskog kantona.

A što je 2.636.872 KM za naše „čarobnjake“,   kojima ni 44 000 000 nisu problem!

Facebooktwittermail